Digitaliserad fastighetsverksamhet ökar med 80 %

inmoogle digitalisering

Mer än 80 % av fastighetsverksamheten har digitaliserats sedan pandemin började

  • Inom handel mottas redan nästan hälften av efterfrågan endast via digitala kanaler

  • Dörren har öppnats för branschens utveckling

Mer än 80 % av fastighetsverksamheten sedan pandemins början har digitaliserats genom telematikverktyg och nästan 40 % av försäljningsförfrågningarna görs redan via digitala kanaler. Detta följer av den analys som Redpiso har genomfört genom sin studietjänst och sina mer än 240 franchiseavtal i Spanien.

Bolagets kontor, som i 88 % av fallen har varit tvungna att initiera eller öka användningen av digitala verktyg -administrativa eller kommunikations-, De har ansett förändringen som positiv för sina klienter i 90 % av fallen och 75 % av dem tror att dörren har öppnats för industriutveckling.

Andelen som föredrar att använda det traditionella systemet representerar fortfarande 45 %

När det gäller klienten sker dock adoptionen gradvis. I studion, Redpiso har upptäckt att andelen som föredrar att fortsätta använda det traditionella systemet fortfarande representerar 45 %. "Vi reagerade väldigt snabbt i början av pandemin och satsade på sätt som skulle göra det möjligt för våra kunders verksamhet att inte förlamas samtidigt som vi minimerar risken för smitta", förklarar Manuel Fernández, VD för Redpiso. "Och även om det var en tillfällig anpassning vet vi nu att förändringen är här för att stanna", tillägger han.

Digitala fastighetsvärderingar ökar med 27 % 2021

”Kunderna värdesätter särskilt den tid som sparas, även om många fortfarande finner vissa begränsningar i de nya verktygen. Låt oss komma ihåg att fastighetsmarknaden har ansikte mot ansikte märkt i sin karaktär av naturen”, avslutar Fernández. För att ta itu med denna sista punkt har företaget införlivat nya digitaliseringssystem som 360º-besöket eller virtuell rundtur och utvärderingarna nätet.

Kundens profil

Beroende på kundens profil varierar kontaktformerna med företaget. Mer än 87 % av digitala frågor görs av personer mellan 25 och 40 år och av allmänheten mellan 40 och 55 år i 12 % av fallen. Kommunikation via traditionella kanaler används alltså av endast 11 % av den yngre allmänheten, medan mellan 40 och 55 år denna andel är 55 % och av 34 % av de över 55 år.

Fuente: The Economist   #ImInmoogler

Fastigheter Utvalda

Du andel

Jämför listor

Jämför